ترجمه و تألیف

9781855755253

خویشتن پدیدار شونده رویکردی وجودی-گشتالت

خویشتن پدیدار شونده؛ رویکردی وجودی-گشتالتی

نویسنده: پیتر فیلیپسن

مترجمان:

سینا فروزان نسب و مصطفی یونسی سینکی

ویراستار: مصطفی یونسی سینکی

Screenshot 2023 12 16 184926

زمینه های هستی؛ مبانی بین الاذهانی زندگی روانشناختی

نویسندگان:

رابرت دی. استولرو و جرج ایی. اَتوود

مترجم:

مصطفی یونسی سینکی

mostafa yoonesi sinaki مرا در آغوش ات بگیر تا همیشه کنار تو باشم.
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها