دسته: روانشناسی اجتماعی وجودی

در روانشناسی اجتماعی وجودی، ما جامعه را در مفاهیم اگزیستانسیال جستجو می کنیم. رابطۀ بین فرد با جامعه و جامعه با فرد.

1 2 3
mostafa yoonesi sinaki مرا در آغوش ات بگیر تا همیشه کنار تو باشم.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها